Non Stop Music

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

Odonanța militară zece, publicată luni, 27 aprilie! Citește aici prevederile!
27.04.2020, 4:05 pm

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999
privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 și art. 3 alin. (3) din
Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,
ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de
Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 21 din 27.04.2020, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor pct. 3 și 4 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 240/2020, în temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ministrul afacerilor interne emite următoarea Ordonanță militară:
Art.1 - (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara
locuinței/gospodăriei, este permisă numai în situațiile prevăzute mai jos.
(2) Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65
de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile
de desfășurare a activității profesionale și înapoi, precum și în condițiile art.1 alin.(1), (2) și
(5) din Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la
distanță, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele de
transport în comun, mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după
caz, mijloacele de transport sanitar special destinat;
c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
2
d) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse
agroalimentare.
(3) În intervalele orare 07.00-11.00 și 19.00-22.00 circulația persoanelor care au
împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru
următoarele motive:
a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale
persoanelor și animalelor de companie/domestice, inclusiv deplasarea în condițiile art.1
alin.(3) și (5) din Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19;
b) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența
altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de
familie;
c) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică
individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru
nevoile animalelor de companie/domestice.
(4) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), se
aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind
măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
(5) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.2 - (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă
necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în
perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura,
cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalele orare 07.00-11.00 și
19.00-22.00.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

› Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE