Non Stop Music

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

Citește aici prevederile O.M.11!
11.05.2020, 4:17 pm

Ministrul afacerilor interne emite următoarea
Ordonanță militară:
Art.1 - (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici
aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, începând
cu data de 12 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat,
zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de
urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.
Art.2 - (1) Se exceptează de la măsura de izolare la domiciliu personalul navigant român,
maritim și fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, dacă la intrarea în țară nu
2
prezintă simptomele asociate COVID-19 și sunt respectate condițiile stabilite la art. 3 din
Ordonanța militară nr. 9/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art.3 - (1) Se ridică măsura de carantinare în orașul Țăndărei, județul Ialomița.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art.4 - (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei
ordonanțe militare:
a) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Autoritatea
Aeronautică Civilă Română, pentru măsurile prevăzute la art. 1;
b) Poliția de Frontieră Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la
art. 2.
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 și 2 atrage răspunderea disciplinară, civilă,
contravențională sau penală, în conformitate legislația în vigoare.
Art.5 - (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea
I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin
mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei
ordonanțe militare.

Ministrul Afacerilor Interne
Ion Marcel Vela

› Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE