Minisat Explorer
Sergiu Dumitru

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

406 posturi vacante pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă
30.05.2022, 3:57 pm

Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă, în
baza de date a AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 406 posturi vacante, din
care:
- studii superioare – 76
- pentru persoanele calificate in diverse meserii – 292
- muncitori necalificati – 38
Dintre acestea menţionăm:
- bucătar, electrician întreținere în construcții, croitor, sudor, lăcătuș mecanic,
instalator tehnico - sanitare, tapițer, mașinist pod rulant, electrician exploatare
centrale și stații electrice, zidar, lăcătuș mecanică fină, galvanizator, zugrav,
barman, brutar, pizzar, tâmplar universal, agent securitate, sortator produse,
operator chimist, ospătar, operator introducere validare date, frizer, lucrător
comercial, patiser, agent comercial, maseur, săpător manual, ospătar, ambalator
manual, rectificator universal, dispecer centru alarmă, cameristă hotel, șofer,
operator prelucrare mase plastice, vânzător, florar – decorator, operator mașini
unelte comandă numerică, femeie de serviciu, confecționer articole textile,
reprezentant comercial, manipulant mărfuri, îngrijitor bătrâni la domiciliu, agent
vânzări, operator ghișeu bancă, inginer automatist, inspector protecția mediului,
asistent medical generalist, responsabil de mediu, funcționar activități
comerciale, economist, inginer mecanic, agent servicii client, evaluator proiecte,
formator, contabil, inginer chimist, consilier orientare în carieră, responsabil
proces, manager al sistemelor de management al calității, medic veterinar, șef
sector industria extractivă, muncitor necalificat în domenii de activitate precum:
agricultură, metalurgie, confecții textile și construcții.
Detalii suplimentare se pot obţine:
-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita - locuri de muncă vacante;
Telefon: 0245/620635 și 0245/615932.

› Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE