Non Stop Music

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

Renovare energetică a Școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște
20.07.2022, 10:54 am

Renovare energetică a Școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște
Beneficiar: UAT Municipiul Târgoviște
Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, runda 1
Obiectivele proiectului: Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării - Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.
Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde.
Valoarea totală a proiectului: 8.119.206,02 lei.
Data începerii și finalizării proiectului: 07.07.2022 – 06.07.2024.
Codul proiectului: C5-B2.1.a-652.
Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

sursa: Primăria Mun. Târgoviște

› Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE