Non Stop Music

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

Renovare energetică a clădirii Primăriei Târgoviște, corp B
20.07.2022, 10:59 am

”RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII PRIMĂRIEI
CORP B DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

Beneficiar: UAT Municipiul Târgoviște;
Titlu apel de proiecte: PNNR/2022/C5/2/B.2.1/1, runda 1.
Obiectivele proiectului: Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării - Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.
Obiectiv general: Tranziția către un fond construit rezilient și verde;
Valoarea totală a proiectului: 2.190.896,86 lei;
Data începerii și finalizării proiectului: 07.07.2022 – 06.07.2024;
Codul proiectului: C5-B2.1.a-653.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat dinfonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

sursa: Primăria Mun. Târgoviște

› Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE