Non Stop Music

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

Zeci de angajatori sunt reclamați de angajați la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița
26.08.2022, 1:24 pm

De la începutul anului, până în prezent, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița a
înregistrat 240 de petiții, cele mai multe din partea angajaților nemulțumiți de anumite
aspecte ale relației cu angajatorii. La acestea s-au adăugat aproximativ 20 de
petiții, care reclamau munca la negru, de cele mai multe ori acestea vizând domeniul
construcțiilor. Printre aspectele sesizate cel mai frecvent de angajații dâmbovițeni se numără încetarea contractului de muncă, fără a li se fi făcut plata ultimelor perioade lucrate sau a concediilor de odihnă, ori fără eliberarea documentelor obligatorii, cum ar fi decizia de încetare a Contractului Individual de Muncă, adeverința de vechime și extrasul REVISAL.
Alte nemulțumiri ale angajaților țin de neacordarea zilelor de concediu de odihnă, neplata
orelor suplimentare, neacordarea zilelor libere prevăzute de legislația în vigoare și chiar
de comportamentul angajatorilor și de condițiile de muncă.
ITM Dâmbovița atrage atenția angajaților să semneze condica de prezență și ștatele de plată, pentru a putea face dovada orelor lucrate și a sumelor încasate și de asemenea să nu semneze documente în alb sau cu conținutul cărora nu sunt de acord, întrucât, în astfel de situații Inspectoratul Teritorial de Muncă nu mai poate interveni, fiind nevoie ca petenții să se adreseze instanțelor competente. Petitiile se adreseaza în scris, prin fax, email, poșta sau la ghișeul instituției și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, numele complet, CNP-ul și adresa de corespondență ale petentului și, de asemenea să ofere date despre angajator, ca denumirea companiei, sau adresa la care se află punctul de lucru. Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului nu se iau în considerare şi se clasează.
În competența Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița intră doar soluționarea aspectelor care vizează angajatori care realizează activitate pe raza județului Dâmbovița. Petițiile greşit îndreptate sunt redirecționate, în termen de 5 zile de la înregistrare autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petiționarul să fie înștiintat despre aceasta.Termenul legal de transmitere a răspunsului la petiții, indiferent dacă acesta este favorabil sau nefavorabil, este de 30 de zile de la data înregistrării petitiei, cu mențiunea că, în situaţia în care aspectele sesizate necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul instituţieipoate prelungi termenul prevăzut cu cel mult 15 zile.
Potrivit Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002, prin petitie se înţelege „cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris, ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean o poate adresa. Puteți obține mai multe informații, apelând numărul de telefon 0245/612
021, accesând site-ul ITM Dambovita, sau scriind pe e-mailul instituției,
itmdambovita@itmdambovita.ro.

SN

› Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE