Minisat Explorer
Sergiu Dumitru

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

Incluziunea socială, o prioritate pentru profesorii Școlii Gimnaziale I Al. Brătescu-Voinești din Târgoviște, în cadrul Proiectului ERASMUS+PORȚI DESCHISE, Facing Diversity, derulat în Malta!
23.01.2023, 10:23 pm

Cinci cadre didactice de la Școala Gimnazială ,,Ioan Alexandru Brătescu-Voinești" din Târgoviște au participat la Proiectul ERASMUS+ PORȚI DESCHISE Nr. 2022-1-ROO1-KA122-SCH-000079815, Facing Diversity: Inclusive education strategies for students with fewer opportunities.

,,Obiectivul general al proiectului a fost dobândirea de abilități și cunoștințe despre incluziunea socială, crearea unui mediu de educație incluzivă care să răspundă elevilor nu numai cu nevoi speciale, ci și celor cu nevoi diverse în cadrul educației generale.

Cursul răspunde nevoii de formare a profesorilor de limba şi literaratura română şi de  matematică de a-și dezvolta competenţele psihopedagogice furnizând informații despre principiile incluziunii și aplicarea acestora în mediul educațional.

În perioada 23-30 octombrie 2022, cinci cadre didactice ale Școlii Gimnaziale ,,I.Al. Brătescu Voinești”, profesori de limba și literatura română (Anca Iuga, Vasilica Badiu), de matematică (Alexandru Boboc, Lidia Păunescu) și de limba engleză ( Monica Spirescu), au participat cu mult interes la cursul de formare Facing Diversity: Inclusive education strategies for students with fewer opportunities din cadrul Proiectului Erasmus+ PORȚI DESCHISE,  nr. 2022-1-ROO1-KA122-SCH-000079815, desfășurat în Malta.

Prima zi de activitate, a debutat cu un teambuilding în contextul profilului internațional al participanților. Un grup de profesori entuziaști, adunați din toate colțurile lumii, au fost întâmpinați de un formator profesionist și carismatic, prof. Ciontea Marilena, care le-a captat atenția cu un traseu impresionant și jocuri nonformale de spargere a gheții și de intercunoaștere.

A doua zi a fost dedicată managementului stilului de comunicare, conexiunii dintre cultură și  incluziune, stereotipurilor și prejudecăților în clasă. Într-un stil non formal, fiecare țară participantă și-a prezentat conceptul de cultură, definit prin obiceiuri, credințe, religii, oameni de artă, gastronomie, ritualuri, limbă, atitudini.

Ziua a 3-a a fost destinată dezbaterilor privind mediul școlar din zilele noastre, prin raportare la îmbunătățirea competențelor necesare secolului XXI. Ziua a debutat cu o parte teoretică, urmată de cea practică, în care s-au prezentat competențe cheie  pentru tot parcursul vieții în societăți multiculturale.

Lumea profesională de mâine are nevoie de competențe globale: competențe de alfabetizare, competențe multilingvistice, competențele digitale, competențe antreprenoriale, competențele cetățenești, competențe de sensibilizare și expresie culturală, competențe personale, sociale și de a învăța să înveți, competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii.

Mediul educațional este reprezentat de specificul interacțiunilor dintre persoanele, lucrurile, informațiile și stările afective care determină și influențează procesele și relațiile educaționale.

Principalii parametri ai mediului educațional:

  1. umani (relațiile din cadrul grupului, comunicare, stiluri manageriale, atitudini). Profesor Monica Spirescu a explicat, prin metoda ciorchinelui, rolul comunicării și  promovarea  valorilor și intereselor în cadrul Uniunii Europene.
  2. informaționali (informația și cunoașterea la nivelul profesorului și cursanților, diferite materiale utilizate, tehnologii - sub aspectul informației)
  3. fizici (spațiu de lucru, condiții de învățare, materiale diverse utilizate în procesul de învățare). Parametrii majori ai mediului - atitudini, valori, simboluri, lucruri, obiecte -  au fost prezentați de profesor Alexandru Boboc printr-un joc de rol, subliniind importanța materialelor didactice în procesului educațional.

 

Hard skills vs. soft skills

Hard skills - abilități care se învață, abilități tehnice și cunoștințe obligatorii, care se învață, de regulă, la școală, fiind prezentate de o creativa și profesionistă formatoare, profesor Marilena Ciontea.

Soft skills - descriu trăsături de caracter, relații interpersonale, așa cum le-au creat și le-au cunoscut în cadrul acestui proiect, profesorii adunați din diverse colțuri ale lumii: Polonia, Lituania, România (Maramureș, Ilfov, Dâmbovița).

ACTIVITĂȚI  OUTDOOR

-sunt activitățile care NU au loc la scoală stimulând creativitatea cursanților și interesul pentru dezvoltarea lor personală, socială și relațională –

Creativitate – personalitate – gândire – rezultate

Aplicând diverse metode și procedee moderne de predare – învățare într-un mediu non formal, prof. Lidia Păunescu, prof. Badiu Vasilica și prof. Anca Iuga au dat dovadă de creativitate prin realizarea unor produse inedite.

În a patra zi am învățat despre  managementul conflictului, abordări ale conflictului, elemente de bază- înțelegerea problemei, stiluri de tratare a conflictelor, joc de rol: medierea.

Conflictul este adesea ceva pe care încercăm să-l evităm. Este adesea privit ca ostil, frustrant, negativ, având  doar  variante  de  „câștigă  sau  pierde”  ca  finalitate.

 

Totuși,  unele  dintre  funcțiile conflictului  sunt,  de  asemenea  și  de  a  produce idei  noi,  rezolvă  probleme,  oferă  o  oportunitate  oamenilor și grupurilor  de  a-și  extinde  abilitățile  și  încurajează  creativitatea.  Momentul  conflictului  deține  o  astfel  de promisiune - oportunitatea de a aborda viața în mod creativ, de a face o alegere diferită - oportunități care altfel nu ne-ar fi oferite dacă nu ar fi conflictul.


MOTIVATION

Creativitatea prin metode non formale în mediul școlar a fost dezbătută în următoarea zi, în care am luat cunoștință  cu strategiile pentru incluziune în școli: metoda ”The starburst of empowerment”, coaching-ul, proiectul Photovoice - un tip de proiect fotografic prin care pot fi spuse povesti prin intermediul unor fotografii care surprind ipostaze in mod diferit, fiecare avand rezultate diferite.

    Zilele însorite care au urmat au adus în dezbatere motivația, tratarea diferențiată a elevilor, îmbunătățirea stilului de predare, valoarea eșecului: metoda ”World coffee”. Astfel, sunt propuse jocuri de rol, studii de caz, discuții libere despre experiența de la școală, împărtășim opinii, propuneri, metode eficiente privind incluziunea care au avut impact asupra elevilor sau care au dat randament.

În ultima zi de curs, dinamicile inter și intra grupuri, strategiile cheie ale lui Tuchman în evoluția echipei, diseminarea și planificarea activităților de valorizare, evaluare pasaport lingvistic si pasaport de abilitati Europass au fost câteva din preocupările activităților noastre", după cum se arată într-un comunicat de presă realizat de reprezentanții proiectului Erasmus.

  

 › Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE