Non Stop Music

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

Grevă de avertisment, mâine, în școlile cu membri FSLI!
16.05.2023, 11:40 am

Sindicaliștii din învățământ afiliați FSLI declanșează, mâine, între orele 11 și 13, grevă de avertisment. Dacă cererile lor nu vor fi soluționate, săptămâna viitoare,  instituțiile și unitățile de învățământ unde Federația  Sindicatelor Libere din Învățământ Dâmbovița are membri, care și-au dat acordul scris pentru greva generală, vor înceta activitatea.

Potrivit unei notificări trimise de FSLI instituțiilor de învățământ, protestele sunt o consecință a refuzului Ministerului Educației de a începe negocierea colectivä în vederea încheierii Contractului Colectiv de Muncä Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivä Înväțämånt Preuniversitar, refuz decurgånd din neîndeplinirea obligației legale de convocare a pärților îndreptäțite sä negocieze.

Sindicaliștii solicită majorarea salariilor personalului din înväțämånt,  în conformitate cu importanța socialä a muncii prestate, astfel încât salariul profesorului debutant sä fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie și să crescă progresiv;  salariile să fie indexate anual, în funcție de rata inflației; să fie plătite orele suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic și să fie acordate sporuri pentru condiții de muncä personalului din înväțämånt. De asemenea, aceștia solicită acordarea drepturilor preväzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncä aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnä suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnä neefectuat etc.); cresterea anualä a investițiilor în înväțämånt, pentru îmbunätäțirea bazei materiale și a infrastructurii; renunțarea la aplicatia EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației.

Personalul din învățământ acuză salarizarea umilitoare în sistem, susținând că salariile sunt poziționate în pätrimea inferioarä a grilelor de salarizare, aceasta fiind cauza principalä a deficitului de resursä umanä calificatä. De asemenea, sindicaliștii sunt nemulțumiți de scäderea semnificativä a puterii de cumpärare, ca urmare a creșterii generalizate a prețurilor și a ratei inflației, acuzând autoritățile centrale și de faptul că nu le-au fost acordate drepturile preväzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncä aplicabile. Nu în ultimul rând, acuză lipsa investițiilor în infrastructura școlarä, dar și perpetua subfinanțare a sistemului de înväțämånt, reflectatä în baza materialä precarä a celor mai multe unitäți școlare.
 

› Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE