Non Stop Music

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

Marți, ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște
30.10.2023, 12:37 pm

Consiliului Local al Municipiului Târgoviște a fost convocat, marți, începând cu ora 10.30, într-o ședință ordinară. Ordinea de zi este următoarea:

1. Proiect de hotărâre de modificare a anexei la HCL nr. 9/29.09.2023 (65/3210) privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Târgovişte
2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgovişte
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant, de director al Serviciului Public Local de Pază Târgoviște
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului maximal al indemnizațiilor administratorilor societăților Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L., ECO- SAL 2005 S.A. Târgoviște și Municipal Construct S.A.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei responsabile cu întocmirea/menținerea Registrului de evidență a datoriei publice locale și a Registrului de evidență a garanțiilor locale
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Târgoviște la data de 30 septembrie 2023
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2023
9. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale pentru
contribuabilii persoane fizice din Municipiul Târgoviște
10. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 456/21.12.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 2 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 87/28.02.2023 privind aprobarea 
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale  Grigore Alexandrescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște pentru utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Natională „Apele Române” necesare realizării obiectivului de investiții ,,Realizarea de piste pentru biciclete în Municipiul Târgoviste, județul Dâmbovita” finanțat de Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu
14. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște
15. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială asupra unui bun proprietate publică a Municipiului Târgoviște și constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Asociației Help Autism asupra bunului respectiv, situat în Municipiul Târgoviște, strada Radu Popescu, bloc 34, scara A-B, Parter, Micro IV
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea debranșării de la centrala termică de bloc a unor locuințe din blocurile construite prin A.N.L.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe ANL către actualul chiriaş
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe din fondul locativ de
stat către actualii chiriaşi

SN

› Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE