Non Stop Music

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

Post vacant de jurist la Primăria Titu
19.01.2017, 1:07 pm

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarei funcţii  publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată

Consilier juridic , clasa I, grad profesional debutant– din cadrul Compartimentului  juridic

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalenta in ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice, domeniul de licenţă

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data 28.02.2017, orele 10

Interviul va avea loc în data de 02.03.2017, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării in Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

 

› Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE