Non Stop Music

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

Mai puțini angajatori sancționați în 2016, în Dâmbovița, față de anul precedent și amenzi la jumătate față de 2015
08.02.2017, 12:19 pm

În anul 2016, I.T.M. Dâmbovița a efectuat în domeniul relațiilor de muncă 1190 de controale prin care s-a urmărit realizarea următoarelor obiective: identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, respectarea legislaţiei muncii privind angajarea în muncă, în timpul executării contractelor de muncă şi la încetarea acestora, stabilirea și respectarea duratei timpului de muncă și de repaus, stabilirea și acordarea drepturilor salariale precum și a celorlalte drepturi ce decurg din munca prestată, respectarea clauzelor contractelor colective de muncă, transmiterea și completarea registrului general de evidență a salariaților în format electronic.

Pentru identificarea muncii nedeclarate și a verificării respectării timpului de lucru au fost organizate campanii în următoarele domenii de activitate: construcții, restaurante, comerț, activitate de protecție și gardă, transporturi rutiere, depozitare și comercializare produse cerealiere și de panificaţie, activități sportive, alimentație publică, precum și campania sub genericul ”O zi pe săptămână” prin care s-a urmărit identificarea muncii fără forme legale în toate domeniile de activitate. În urma acestor controale au fost sancționați 81 de angajatori cu amenzi în valoare de 391.000 de lei, 200 de persoane au fost depistate muncind la negru, pentru 130 dintre ele s-au întocmit și înregistrat contracte individuale de muncă iar pentru 7 angajatori au fost sesizate
organele de urmărire penală pentruprimirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea contractelor individuale de muncă. 

Pentru nerespectarea prevederilor Codului Muncii (altele decât munca fără forme legale) s-au aplicat amenzi în valoare de 443.000 de lei. În acţiunile de control s-a acordat o atenție deosebită verificării respectării duratei normale a timpului de muncă, a compensării potrivit legii a timpului de muncă suplimentar lucrat, a asigurării repausului zilnic şi săptămânal şi a modului în care salariaţii beneficiază de concediile anuale de odihnă. 
 
Comparativ cu anul 2015, în anul 2016 numărul angajatorilor sancționați a fost cu 10% mai mic iar valoarea amenzilor a scăzut cu aproximativ 50%.

Sancțiuni însemnate au fost aplicate și pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind întocmirea, completarea şi transmiterea registrului general de evidență a salariaţilor în format electronic (REVISAL)valoare amenzilor ridicându-se la 85.000 delei. Concomitent cu deficiențele constatate s-au dispus şi măsuri de intrare în legalitate. 

› Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE