Non Stop Music

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

Angajatorii dâmbovițeni, stimulați să angajeze elevi și studenți
09.06.2017, 5:49 pm

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița amintește agenților economici prevederile Legii 72/2007, în special celor interesați să angajeze personal pe o perioadă determinată de timp din rândul elevilor sau studenților.

Conform Legii nr. 72/2007 actualizata, privind stimularea încadrării în munca a elevilor și studenților, angajatorii care încadrează în munca elevi și studenți pe perioada vacantelor beneficiază, pentru fiecare elev și student de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.

Pentru a beneficia de stimulentul menționat, angajatorii încheie cu AJOFM Dâmbovița o convenție, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților aflați în perioada vacantelor.

În vederea încheierii convenției, angajatorii depun la agenție o cerere însoțită de următoarele documente:

  1. Tabelul nominal cuprinzând elevii și studenții încadraţi;

  2. Adeverința eliberata de instituția de învățământ prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau de student și urmează cursurile într-o forma de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii, cuprinzând și precizarea expresa a perioadei de vacanta;

  3. Actul de identitate al elevului sau studentului;

  4. Copia contractului de munca;

  5. Declarația pe propria răspundere ca angajatorul nu se regăsește în una dintre următoarele situații:

  1. A încadrat în munca elevi și studenți anterior datei de începere a vacantelor stabilite potrivit Legii, pentru elevii și studenții respectivi;

  2. Au beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de stimulentul financiar, pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

› Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE