Non Stop Music

Emisiune
› STIRILE RADIO MINISAT

FESTIVALUL – CONCURS NAŢIONAL „ION DOLĂNESCU” - Târgovişte, 6 – 10 septembrie 2017
20.08.2017, 12:42 pm

Iniţiativa organizării la Târgovişte a unui festival al muzicii populare româneşti, în memoria marelui artist Ion Dolănescu, este expresia împlinirii unei datorii sacre pentru valorificarea unui gen artistic peren, păstrat la loc de cinste în cultura şi sufletul tuturor românilor şi, în egală măsură, materializarea unui gând bun, acela de a preţui şi omagia pe oamenii de valoare ai acestei ţări, dintre care un nume, evident, răsunător este cel al regretatului interpret de folclor, romanţe şi cântece de petrecere, Ion Dolănescu. Festivalul are ca obiective: - cinstirea memoriei ilustrului artist Ion Dolănescu; - împlinirea unei datorii sacre pentru valorificarea unui gen artistic peren, păstrat la loc de cinste în cultura şi sufletul tuturor românilor; - preţuirea şi omagierea oamenilor de valoare ai genului; - încurajarea artiştilor amatori şi a soliştilor vocali de pretutindeni, chiar şi din cadrul comunităţilor româneşti de dincolo de graniţe. I . Organizatori şi parteneri Festivalul – Concurs Naţional “ION DOLĂNESCU” va fi organizat de către: - Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa; - Primăria Municipiului Târgovişte. Parteneri: - Fundaţia Culturală “Ion Dolănescu”; - Primăria comunei Perşinari. Festivalul – Concurs Naţional “ION DOLĂNESCU” este finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. II. Înscrierea în concurs. Condiţii de participare 1. Concursul este deschis artiştilor amatori, solişti vocali din ţară şi străinătate, interpreţi ai cântecului popular românesc, având vârsta între 16 şi 30 de ani. Nu se admite participarea aceluiaşi interpret la mai mult de trei ediţii ale festivalului. În afara concurenţilor care au câştigat Marele Premiu şi care nu mai au dreptul să participe în concurs, câştigătorii celorlalte premii mai pot concura, cu condiţia să nu fi participat mai mult de două ori. 2. Fişele de înscriere în concurs vor fi trimise pe adresa de e-mail a Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa office@cjcd.ro sau pe fax la numărul 0245613112, până la data de 25 august 2017 şi vor fi însoţite de partiturile muzicale ale pieselor ce urmează a fi interpretate în concurs. Fişele incomplete duc la excluderea concurenţilor de la preselecţie. 3. Concurenţii vor interpreta două piese muzicale, una fără acompaniament (doină sau baladă) şi una cu acompaniament orchestral, precum şi un cântec din repertoriul lui Ion Dolănescu.  Acompaniamentul orchestral este asigurat de Orchestra Populară „Chindia”. Este permis acompaniamentul cu formaţie din afara festivalului, în condiţiile în care se consideră că acest lucru facilitează punerea în valoare a elementului tradiţional zonal. Acest lucru va fi comunicat prin fişa de înscriere, specificându-se tipul de acompaniament propus (formulă tradiţională). Cheltuielile legate de deplasarea şi cazarea formaţiei de acompaniament vor fi suportate de către concurentul care solicită această formulă de concurs. Totodată concurenţii vor oferi informaţii, dacă juriul consideră că este necesar, despre piesele pe care le interpretează (de unde a fost culeasă piesa, de la cine a învăţat această piesă etc.). Timpul maxim alocat fiecărui concurent este de 10 min. Depăşirea timpului de concurs atrage după sine descalificarea concurentului. 4. Pentru asigurarea unei participări valoroase în concurs, în ziua de 06 septembrie 2017, începând cu ora 10,00, la sediul Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa din Târgovişte, va avea loc preselecţia interpreţilor în prezenţa juriului festivalului. La intrarea în sala de preselecţie concurentul va avea asupra lui actele de identitate. 5. Cheltuielile de cazare, pentru candidaţii admişi în concurs, vor fi suportate de organizatori, pe perioada 6 – 7 septembrie 2017. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi. 6. Toţi concurenţii înscrişi vor anexa la fişa de înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu sunt angajaţi (cu carte de muncă) ai vreunui ansamblu artistic profesionist. III. Repertoriul 1. Fiecare concurent va interpreta două piese (una fără acompaniament) din repertoriul tradiţional al zonei etno - folclorice pe care o reprezintă şi obligatoriu un cântec din repertoriul lui Ion Dolănescu. În alegerea repertoriului se va ţine seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică şi de diversitatea lor ritmică şi melodică. (Concurenţii sunt sfătuiţi să prezinte pe cât posibil în concurs piese care nu au intrat în circuitul transmisiunilor Radio sau TV.) 2. Comisia de preselecţie îşi rezervă dreptul de a descalifica un concurent prezent la preselecţie, dacă repertoriul acestuia nu se înscrie în reperele enunţate mai sus. IV. Desfăşurarea concursului 1. Concursul se desfăşoară într-o singură etapă, în prima zi de festival, respectiv 6 septembrie 2017, la Târgovişte. Ordinea de intrare va fi stabilită de organizatori, ţinându-se seama de reprezentarea diversificată şi echilibrată a zonelor folclorice ale ţării. 2. Concertul de gală al laureaţilor va avea loc în ziua de 7 septembrie 2017. 3.Concurenţii vor respecta precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs, prezenţa la repetiţiile preliminare fiind obligatorie. Concurenţii au obligaţia să respecte programul de repetiţii, spectacole şi alte activităţi care fac parte din programul festivalului. Orice abatere de la acest program duce la descalificarea automată a concurentului. V. Juriul concursului Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi de seamă din domeniul cercetării şi interpretării folclorului românesc (etnomuzicologi, folclorişti, interpreţi celebri, redactori muzicali, profesori, dirijori), precum şi din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Clasificarea interpreţilor participanţi la concurs se va face ţinându-se seama de calităţile vocale, de acurateţea intonaţiei şi stilul interpretativ, de autenticitatea şi de valoarea artistică a pieselor, de prezenţa scenică, de frumuseţea şi autenticitatea costumului popular al interpretului. VI. Distincţii şi Premii 1. Concurenţilor li se vor acorda diplome şi alte însemne ale FESTIVALULUI CONCURS NAŢIONAL “ION DOLĂNESCU”. Juriul va acorda următoarele premii: a) Marele Premiu – Trofeul “Ion Dolănescu” b) Premiul I c) Premiul II d) Premiul III 2. Nu se admit contestaţii, hotărârea juriului fiind irevocabilă. Director Festival Ionuţ Dolănescu Preşedintele Fundaţiei Culturale ”Ion Dolănescu”

› Ştiri recente:
› EVENIMENTE RECOMANDATE